salehi

مروری بر سه رویداد ازایده تا اجرا از زبان محمدرضا صالحی

ترم چهار بود تیر ماه سال ۹۲ پوستر های ایده تا اجرا به در و دیوار دانشگاه چسبیده بود با عنوان اگه ایده ای در زمینه کسب و کار های اینترنتی دارید حتما در این رویداد  شرکت کنید تا چشمم به این پوستر افتاد  با خودم گفتم: منو چه به این کارا؟!  کسایی که شرکت[…]