تیم ایزی اپ دومین دوره رویداد ایده تا اجرا

مصاحبه اختصاصی با اعضای تیم easy app

“عکس مربوط به تیم easy app در دومین دوره رویداد از ایده تا اجرا” در جلسه ای دو ساعته که با حضور آقایان مجتبی عزیزی و محمد رضا صالحی از اعضای انجمن علمی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه شیخ بهائی و خانم ها افروز کربکندی و فائزه هاشمی نژاد از اعضای تیم استارت آپ easy[…]